『Q&Aでわかる 企業ガバナンス改革の実務』
著書

『Q&Aでわかる 企業ガバナンス改革の実務』

著者
小木曽良忠(共著)
出版社
日本経済新聞社
発行年月
2003年5月
業務分野

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等