Thirteen attorneys newly admitted, Toshihiro Aikoh, Natsuki Akazawa, Haruki Ichino, Jiei Ueda, Kaede Uchiyama, Tomoki Kotani, Tomo Tsuyuzaki, Takanari Namiki, Koki Fujimoto, Rino Mieno, Yosuke Motooka, Kento Mori, and Takumi Yaoita have joined the Firm.
News

Thirteen attorneys newly admitted, Toshihiro Aikoh, Natsuki Akazawa, Haruki Ichino, Jiei Ueda, Kaede Uchiyama, Tomoki Kotani, Tomo Tsuyuzaki, Takanari Namiki, Koki Fujimoto, Rino Mieno, Yosuke Motooka, Kento Mori, and Takumi Yaoita have joined the Firm.

Thirteen attorneys newly admitted, Toshihiro Aikoh, Natsuki Akazawa, Haruki Ichino, Jiei Ueda, Kaede Uchiyama, Tomoki Kotani, Tomo Tsuyuzaki, Takanari Namiki, Koki Fujimoto, Rino Mieno, Yosuke Motooka, Kento Mori, and Takumi Yaoita have joined the Firm.